Fiskå Idrettslag

Andre lag 

Fiskå Idrettslag er ein aktiv organisasjon med varierte tilbod til born, unge og vaksne. Vi driv blant anna barnetrim for ulike aldersgrupper, gymsalkameratane (herretrim), aerobic&tabata, amrap, seniortrim dame, seniortrim herre, volleyball, basketball, badminton, familielaurdag i hallen, trimrom, skiløyper og fjelltrim. Vi ynskjer alle velkomne til å bli med!

Fiskå musikkorps

Korps og kor 

Fiskå musikkorps er eit generasjonskorps, med brass-besetning. Vi har Fiskå skulekrets som grunnlag, men vi tar imot musikantar frå heile Vanylven kommune. 

Grendalaget Åram

 

Grendalaget har til oppgave å arbeide for krinsens vel; kulturelt, sosialt, økonomisk m.m. Og likeeins legge planer for utvikling som kan betre desse tilhøva.  Laget har som føremål å vere ein samordnande faktor mellom lag og organisasjonar i krinsen og ein bindelekk mellom lokalsamfunnet og det offentlege.  Stikkord kan vere: eit talerør, ein idebank, ein trivselsfaktor.  ( Dette er henta frå laget sine vedtekter)

HLF Ytre Sunnmøre

 

HLF står for Hørselshemmedes LandsForbund. Lokallaget HLF Ytre Sunnmøre femner om dei 5 kommunane Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid og tilbyr tenester til personar med høyrselsutfordringar på Ytre Sunnmøre. Saman vert vi høyrde!

KFUK-KFUM Syvde

Religiøse foreninger 

sosiale samvør ca ein gong i månaden, ein basar i året. Vi eig forsamlingshuset "Fredtun" og leiger der ut til rel. møte, minnesamvær, ulike selskap, val etc.

Kosterikjedagene

Arrangementer 

Ei årleg kultur- og kunsthelg som arrangerast i Syvde kvar vår i mai/juni. På programmet står mellom anna musikk-konsertar, moteshow, sal av kaffe og kaker, opne salsboder, kunstutstilling, aktivitetar for barn med meir. 

Kyrkja i Vanylven

Religiøse foreninger 

Den norske kyrkja og Vanylven kyrkjelege fellesråd. Kyrkjelege handlingar som gudstenester, andakter, dåp, vigsel og gravferder. (Den norske kyrkja) Vanylven kyrkjelege felelsråd driv den administrative delen av kyrkjekontoret. Og trusopplæring for born i teorien frå 0-18 år, i vår kommune mest frå dåp til konfirmasjon. Dagleg leiar

LUPE Vanylven

Andre lag 

LUPE Vanylven arbeider blant anna for å skape møtestadar og aktivitetar for dei utviklingshemma og deira pårørande. Vi har mange aktivitetar gjennom året. Lokal aktivitet som grillfestar, filmkveldar og Julebord. Vi har også tilbud om reiser og annan aktivitet. Andre som vil vere ein del av organisasjonen er også velkomne. LUPE Vanylven driver aktivt likepersonsarbeid.

Norsk Olivin Senter

Museer 

Norsk Olivin Senter ble startet for å formidle den unike geologiske forekomsten men finner i og rundt Åheim. Vi har samlet små og store stuffer av det man har funnet, produkter som har og blir produsert og en butikk hvor man kan kjøpe et minne eller varer fra vår Gullsmed Bjørnar Ekremseter.

Syvde Sogelag

Historielag 

Laget har til formål å vekkje og nøre sansen for slekt, segn og soge, oldsaker, gamle hus m.m., og få folk til å ta vare på alle minne om fortid og forfedrar.

Sørbrandal Vel

 

Velforening for gamle Sørbrandal skulekrins og ansvarleg for forsamlingshuset Fredheim. Huset kan leigast av private til ulike samkomer. Ta då kontakt med leiar på tlf.94078042.

Ungdomslaget Fram

Andre lag 

Styret i ungdomslaget Fram består av 8 eldsjeler, og held til i ungdomshuset Framheim. Laget har som oppgåve å skape engasjement i bygd og lokalmiljø gjennom kulturaktivitetar og arrangement i ungdomshuset.

Valborgsamlinga

Museer 

Valborg Kroken vart fødd i 1905 i Sandøy kommune. Ho flytta til Sundalen på Åheim i 1934, og starta å ta vare på bruksting frå garden ho budde på. Ho utvida samlinga med tekstilar, klede og gardsreiskap frå nærområdet. Valborgsamlinga er ei fin blanding tekstilar og kvardagslege husgeråd, hovudsakleg knytta til kvinnelivet på ein vestlandsgard. I tillegg er eit gamalt skulerom innreidd slik det kan ha vore då skulen var i bruk midt på 1900-talet. På veggane heng ei samling med over 40 klassebilete av skuleelevar. Dei eldste er over 100 år gamle. Bygdefolk har også gitt ting til samlinga. Der er den rekonstruerte Grubsebutikken, eit rom med kyrkjeantikvitetar, bygdekinoen, telefonsentralen på Åheim, verkty, fiske- og gardsreiskap m.m.

Vanylven Golfklubb

Andre lag 

Golf i natursjønne omgivelser, i hjerte av Vanylven kommune. Kort fortalt klubben vart starta 1998, og ei 6 hols bane vart oppretta (på det område vi har 9 hols bane i dag). I 2023 låg eit utkast til dagen bane klar, 9 hol på 4 greena, ei kompakt bane med 1stk par 5, 3stk par 4 og 5stk par 3 hol. Bana er godkjent og slopa.

Vanylven husflidlag

Kunst og kultur 

Lokallagene i Norges Husflidslag er for alle som liker å skape med hendene, fordype seg i tradisjonshåndverk eller lære noe nytt i fellesskap med andre. Her arrangeres kurs og aktiviteter i et bredt spekter av håndverksteknikker, for ulike nivåer og aldersgrupper.

Vanylven Hagelag

Andre lag 

Vanylven hagelag er ope for alle som syns det kjekt å styre i hagen, dyrke eit kvart eller berre har ei blomsterkrukke på verandaen 🌼🌼🌼

Vanylvsdragarane

Korps og kor 

Trekkspelklubb/orkester for folk i alle aldrar med ei interesse for trekkspel og trad musikk. Styrets leiar 2024 Yngve Lillebø Musikalsk leiar alltid Bente Sundnes

Åheim bygdeutvikling

Andre lag 

Foreininga er eit organ for organisasjonar og lokalbefolkninga, som har interesser knytt til lokalsamfunnet innan laget sitt geografiske område. Åheim Bygdeutvikling skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for ei sunn utvikling av lokalsamfunnet, samt fremme trivselstiltak til glede for innbyggarane.

2024 © Foreningsportal